Aydınlatma

Aydınlatma

Bina yönetim sistemi (BMS) tüm sistemin bir veya birden fazla merkezden izlenip kontrol edilebilir olması, geriye dönük tüm değerlerin kayıt edilerek raporlamasının yapılması, çok daha az teknik personel ile çok büyük sistemlerin kolayca kontrol altında tutulması, her bir tekil noktaya ayrı ayrı değer set edilerek farklı konfor şartlarının sağlanabilmesi, Arıza durumlarından anında haberdar olunarak önlem alınabilmesini sağlamaktadır.

Bir bina otomasyon (BMS) sistemi birçok sistemi bünyesinde barındırır. Bunlar;

  • Aydınlatma Otomasyonu,
  • Isıtma Sistemi/Soğutma Sistemi,
  • Perde ve Panjur Sistemi,
  • CCTV,
  • Yangın Algılama ve Söndürme Sistemi,
  • Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri gibi sistemlerdir.

Ubi Otomasyon olarak aydınlatma alanında, mekânın mimari yapısına uygun olarak aydınlatma dizaynı yaparak enerjiden tasarruf sağlayacak, sektörün öncüsü firmaların malzemelerini kullanarak uzun ömürlü bir sistem oluşturarak, zamana, ortamın kullanımına ve aydınlık seviyesine göre çalışan senaryolar ile armatürün aç/kapa veya dimming kontrolü ile tasarruf sağlayacak aydınlatma sisteminin konforunu ve kolay kontrolünü müşterilerimize sunmak.

Aydınlatma

UBI Otomasyon olarak Aydınlatma alanında, mekânın mimari yapısına uygun olarak aydınlatma dizaynı yaparak enerjiden tasarruf sağlayacak, sektörün öncüsü firmaların malzemelerini kullanarak uzun ömürlü bir sistem oluşturarak, zamana, ortamın kullanımına ve aydınlık seviyesine göre çalışan senaryolar ile armatürün aç/kapa veya dimming kontrolü ile tasarruf sağlayacak aydınlatma sisteminin konforunu ve kolay kontrolünü müşterilerimize sunmak.

İç Mekan Aydınlatması

Ubi Otomasyon Olarak, iç mekân aydınlatmalarının verimli, işlevsel, insan merkezli ve ileriye yönelik veri toplama özelliklerini, müşterilerimizin ihtiyacına uygun olarak dizayn ederek geleceğe yönelik projeler yapıyoruz. Bina iç aydınlatmasında enerji tasarrufu amacıyla uygulanacak yöntemlerde, enerjinin en az kullanımı ve tüketilen enerjiden en fazla yarar sağlanması amaçlanmaktadır. Tasarımcılar, insan merkezli aydınlatma ve biyolojik saat gibi konuları dikkate alarak dizaynlarını yaparlar. İç aydınlatmada birçok armatür günümüzde bir veri toplama aracıdır ve üzerinde çoklu veri toplayan entegre sensörler ile birlikte dizayn edilirler. Bu daha fazla enerji tasarrufu etmek, esneklik ve veri toplanması için daha fazla kolaylıklar sağlar. Enerji verimliliği ve geniş dimleme aralığı tasarımda hala kilit konumdadır.

Endüstriyel Aydınlatma

Endüstriyel aydınlatma, endüstriyel tesislerde iş güvenliğinin sağlanması, üretim hızının arttırılması, imalat hatalarının düşürülmesi ve işçi sağlığının korunması gibi hususlara direkt olarak etki eden önemli bir unsurdur. Kamaşma, göz yorgunluğu, yetersiz aydınlatma, ışığın titreşmesi, kontrast farklılıkları gibi sorunlar çalışma şartı sorunlarının başında gelir. Bu yüzden, endüstriyel tesisler için aydınlatma sistemlerinin çalışma ortamına ve yapılan işin niteliğine göre özel olarak tasarlanmış olması gerekir. Endüstriyel alan aydınlatmalarında beklenilen, konforlu görüş olanakları oluşturularak çalışma alanlarının 24 saat rahatlıkla kullanılabilir olmasını sağlanarak, üretimin kaliteli olması, çalışan performansının artması ve iş kazalarının önlenmesi açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Yaşantımızın büyük bir bölümünü içinde geçirdiğimiz kapalı yerlerin aydınlatılması, sağlığımız için de önemlidir.

Tünel Aydınlatması

Tünel aydınlatması günümüze kadar üzerinde fazla durulmamış konulardan olmasına rağmen, karayollarındaki sürüş güvenliği açısından son derece önemli olan ve tasarım/kurulum aşamalarında da titizlikle ele alınması gereken bir konudur. Trafik yoğunluğu artışına paralel olarak tünellere duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Karayolu tünellerinden beklenen açık ve güvenli bir yoldaki gibi, sürüş güvenliği ve rahatlığını sağlaması, ayrıca sürücünün görüş kabiliyetini maksimize etmesidir. Uzun bir tünel, eğer iyi aydınlatılmamış ise, özellikle güneşli günlerde yaklaşan sürücülere “Kara Delik” gibi görünür. Bu durumun ortaya çıkmasını engelleyip, sürücünün görüş kabiliyetini arttırmak amacıyla, gözün karanlık adaptasyonunu da hesaba katarak, tünelin giriş bölgesi için kuvvetli bir aydınlatma sistemi tasarlanması büyük önem arz etmektedir.